svoboda&williams

Svoboda & Williams je realitní kancelář zaměřující se na high-endový trh rezidenčních a komerčních nemovitostí v Praze, Brně a výjimečných lokalitách Česka. V rámci svých služeb nabízí kompetní servis pro prodávající, kupující, pronajímatele nemovitostí i nájemce s doprovodnými službami z oblasti právního poradenství, developmentu, posuzování projektů a jejich marketingu či PR.

Během 5 leté spolupráce na straně klienta (Svoboda & Williams) byl ve spolupráci s kreativní agenturou brainz a vývojářským studiem vivalogic zrealizována obsáhlá databáze nemovitostí, propojená v CRM systémem a webovým rozhraním. V letech 2012 a následně 2016 byl spuštěn nový web značky Svoboda & Williams, následovaný redesigem značky feelHOME a značky Prague-Stay soustředící se na stylové krátkodobé  pronájmy v Praze. 

Realitní kancelář Svoboda & Williams vystavěla vlastní produkční a marketingový tým, který stojí za tvorbou obsahu na sociální média, lifestylové části svých webů a hlavně digitální i offline expozici pro výjmečné nemovitosti, nejen na připravených microsite s vlastní vizuální identitou, ale i v realitních a lifestylových magazínech. 

Klient: svoboda & williams

Role: Marketing Manager, Marketing Coordinator, Marketing Executive, Database Manager

sw-coversw-cover

Trojjazyčný responzovní web je klienty i konkurencí považován za nejpřísnější měřítko v úrovni designu, publikování informací i tech funkcionalit. Mimo denně aktualizovanou nabídku nemovitostí nabízí i přehled výjimečných developerských projektů,  lifestylovou část zaměřenou na architekturu, interiérový design a PR sekci.

Aplikace Svoboda & Williams nabízí velmi snadný přístup k aktualizované nabídce s možností personifikovaného obsahu (watchdog) a cenové mapy rezidenčních pronájmů.

sw-micrositessw-microsites

Během několika let byly vyvinuty desítky microsite s customizovaným webovým layoutem a CMS, které je možné adaptovat pro unikatní rezidenční projekty a výjimečné nemovitosti s vlastní identitou a PR projekcí.